נתון מדאיג יותר הוא שרק March 23, 2010

23.6% 441290450604מעובדי נמלי התעופה, ו-58% מאנשי הביטחון הודו שכאשר נתקלו בפעילות חשודה דאגו להתריע על כך. בנוסף הודו 54.3% מהעובדים ו-40% מאנשי הביטחון שמעולם לא הזעיקו עזרה או קראו למוקד הביטחון.

“נראה כי קיים פער בין הנהלים לבין ההתנהגות בפועל כאשר מזוהה מצב חירום ובעיקר כאשר מגיבים למצב חירום שכזה. נראה כי במצבים כאלה התנהגות קבוצתית בלתי פורמאלית חשובה לא פחות מהנהלים הרשמיים,” אמר פרופסור אבי קירשנבאום מהטכניון, המתמחה בניהול אסונות העומד בראש פרויקט BEMOSA. לדבריו, הסיבה שבגללה לא פעלו על פי הנהלים נבעה בדרך כלל מהכשרה לקויה או בלתי מספקת.

Comments Off on נתון מדאיג יותר הוא שרק
Categories: Uncategorized