גילה כי העובדים בשדות התעופה August 18, 2013

מחקר חדש שנערך באירופה על ידי חברת (BEMOSA (Behaviour Modelling for Security in Airports  לא בוטחים באמצעי הבידוק הטכנולוגיים. BEMOSA 3561317819627הוא מיזם משולב הפועל במימון האיחוד האירופי במטרה לשפר את תהליך קבלת ההחלטות בתחום הביטחון.
בראש המיזם עומד פרופ’ אבי קירשנבאום מהטכניון, שבדק את נמלי התעופה במספר מדינות האיחוד האירופי ולא בישראל. הדוח שפורסם כולל את התוצאות הראשוניות של מחקר מקיף שמטרתו איסוף מידע לגבי האופן שבו מטפלים שדות תעופה בפועל במצבי חירום וסיכונים ביטחוניים.

על פי ממצאי BEMOSA, יש צורך חיוני לשפר את הליכי קבלת ההחלטות בתחום הביטחון במצבי חירום לצמצם את הפער בין דרישות הנהלים לבין ההתנהגות בפועל, כאשר מתגלה סכנה ובמיוחד כאשר מטפלים בה.
הממצאים העלו כי 53.1% מעובדי נמלי התעופה, ו- 63% מאנשי הביטחון אמרו שהם שמים את מבטחם באמצעי בידוק טכנולוגיים.

Comments Off on גילה כי העובדים בשדות התעופה
Categories: Uncategorized